30 januari 2017
Nu de Visie Waterfront Drachten is vastgesteld gaat de gemeente aan de slag om de ontwikkeling in gang te zetten. De Visie bestaat uit delen die door de gemeente uitgevoerd worden en zaken die op de weg van ondernemers liggen om te ontwikkelen. Met name het realiseren van de infrastructuur ziet de gemeente als haar taak.
Net als bij het samenstellen van de Visie hoopt de gemeente dat ook bij de voorbereiding op de uitvoering inwoners en andere belanghebbenden meedenken. Op welke manier we hier vorm aan geven zal per project verschillen. Via de website van de gemeente, deze site, de Breeduit en onze Facebookpagina wordt u hierover geïnformeerd.

De projecten waar we mee aan de slag gaan zijn:

* Het ontwikkelen van de parkhaven bij de Piip
* Het creëren van meer vaarwater en Buitenstvallaat beter ontsluiten en zichtbaar maken
* Het realiseren van een fiets-pontverbinding tussen Buitenstvallaat en Oudega/ Opeinde
* Bewegwijzering van de routes over land en water en informatievoorziening.

Met deze infrastructurele ontwikkelingen hopen we meer initiatiefnemers enthousiast te maken om ook te investeren in het Waterfront zodat we samen op termijn een groot deel van het droombeeld uit de Visie waar maken.