Aan de slag voor een uitvoeringsprogramma

25 april 2016


Woensdag 20 april gingen ondernemers, watersportverenigingen en andere initiatiefnemers met elkaar in gesprek over een realiseerbaar uitvoeringsprogramma voor het Waterfront Drachten.

De avond werd geopend door wethouder Ron van der Leck. Aansluitend gaf Els van der Laan (bureau Noordpeil) een presentatie over de concept visie. Deze wordt dit najaar voorgelegd aan de raad. In het concept zijn vijf kansrijke plekken benoemd om aan de slag te gaan met het Waterfront. De vraag aan de aanwezigen was of zij kansen zagen om succesvolle investeringen te doen, wat daar voor nodig was en op welke manier de gemeente dit kan faciliteren. De opbrengst van de avond wordt door gemeente en bureau Noordpeil verwerkt tot een uitvoeringsprogramma. 
De kaarten met de 5 kansrijke plekken vindt u hieronder:

kaart Buitenstvallaat en de Kopf
kaart De Kade
kaart Haven en Slingepark


 

Terug naar nieuws