27 januari 2017

Visie Waterfront vastgesteld

Waterfront Drachten

Dinsdag 24 januari heeft de gemeenteraad de Visie  Waterfront Drachten vastgesteld. De Visie is de basis voor het uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat hoe we van visie naar uitvoering komen. Deze is aan de raad voorgelegd ter informatie.

Lees meer

25 april 2016

Aan de slag voor een uitvoeringsprogramma

Waterfront Drachten

Woensdag 20 april gingen ondernemers, watersportverenigingen en andere initiatiefnemers met elkaar in gesprek over een realiseerbaar uitvoeringsprogramma voor het Waterfront Drachten.
 

Lees meer