Planning Vaarweg 2016 ev

Januari 2016: besluitvorming door Provinciale Staten over nader onderzoek tracées

Februari 2016-februari 2017: uitvoeren MER bij accoord PS

Maart 2017: MER investeringsbesluit beoogde investeerders (besluitvorming in gemeenteraden en Staten)