20 april 2016

Fotowedstrijd Europese havens

Vaarweg Drachten

Doe mee met de fotowedstrijd van de Europese Commissie en zet zo de Haven van Drachten op de internationale kaart!

In het kader van 9e European Maritime Day op 18 en 19 mei in Turku, Finland, organiseert de Europese Commissie een fotowedstrijd onder alle zee- en binnenhavens van Europa.
 

 

Lees meer

26 februari 2016

Planstudie en MER in kader Vaarweg

Vaarweg Drachten

Provinciale Staten besloten 25 februari 2016 om een planstudie en milieueffectrapportage (MER) uit te laten voeren voor de Vaarweg Drachten. Het besluit is gebaseerd op de uitgevoerde probleemanalyse en kentallen-kosten-baten analyse (KKBA) naar een 4-tal tracés. PS hebben ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Dit betekent dat in het komende onderzoek onder andere speciale aandacht moet zijn voor het gebied van de Hegewarren, dat ook de reële mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing in ogenschouw worden genomen en dat de Vaarweg Drachten in een breder perspectief van alle vaarwegen in Friesland moet worden geplaatst.

Lees meer

30 oktober 2015

Nader onderzoek trac├ęs vaarweg Drachten

Vaarweg Drachten

Op 27 oktober heeft Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten voor te stellen nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een optimale vaarverbinding van en naar de Haven van Drachten.

Lees meer