Enquête woningbouw in Oudega

7 november 2018


Waarom een enquête? Op verzoek van de gemeente heeft dorpsbelang een enquête gedaan naar de woningvraag in Oudega.
De gemeente wil de resultaten van deze enquête gebruiken om te analyseren welke  woningbouwruimte de komende jaren verstandig is in Oudega. De achtergrond hiervan is dat in de meeste dorpen in Friesland het aantal inwoners de komende decennia gaat afnemen, of nu zelfs al afneemt, en het aantal huishoudens niet zal groeien. Er is wel vraag naar woningen in Oudega maar hoe groot is die vraag? Voorkomen moet worden dat er teveel woningen worden gebouwd. Dit kan ertoe leiden dat de bestaande woningen in de toekomst teveel in waarde gaan dalen of zelfs onverkoopbaar worden. Binnenkort wordt er ook een enquete geplaatst op de gemeentelijke website om verhuiswensen te verkennen. De gemeente wil graag weten of er mensen zijn die naar de dorpen willen verhuizen vanuit Drachten of andersom. Maar ook of mensen van het ene naar het andere dorp willen verhuizen. De resultaten worden via de website van de gemeente bekend gemaakt. 

De resultaten:

Respons op enquêtes
Er zijn 955 enquêtes verzonden waarvan 305 zijn teruggestuurd (31%). Dat is een mooi hoge respons!

• 53% is ingevuld door doorstromers zonder kinderen (1-2 personen)
• 37% is ingevuld door doorstromers met kinderen
• 10% is ingevuld door starters (thuiswonende jongeren)

Verhuiswens
• Ongeveer 1 op de 5 personen die de enquête hebben teruggestuurd, wil binnen drie jaar verhuizen (22%).
• 130 personen (43%) hebben geen verhuiswens.
• De rest (35%) weet het niet of wil misschien verhuizen.

Waarheen verhuizen?
• 112 personen (37%) willen in Oudega blijven wonen.
• De rest (63%) wil niet verhuizen, weet het niet of wil naar een andere plaats verhuizen.

Huur of koop?
• Huren: een beperkt aantal personen heeft een voorkeur voor een huurwoning, dit zijn vooral starters en doorstromers zonder kinderen.
• Kopen: de meeste mensen hebben een voorkeur voor een koopwoning, deze groep bestaat voor 90% uit doorstromers met/zonder kinderen. De rest (10%) bestaat uit starters.

Type woning?
• De meeste inwoners hebben een voorkeur voor een vrijstaande woning, gevolgd door een 2^1 kap. Een relatief groot aantal 1-2 persoonshuishoudens zonder kinderen zoeken een appartement met lift. Rijwoningen en appartementen zonder lift zijn minder gewenst.

Prijsklasse?
• In de huur gaat de voorkeur uit naar een huurprijs tussen de € 417 - € 640. Een aantal mensen is bereid hogere huren (€ 640 - € 711) te betalen. Een klein deel is bereid een huurprijs in de vrije sector (> € 711) te betalen.
• Starters/doorstromers zonder kinderen hebben belangstelling voor woningen in de prijsklasse tot € 200.000.
• Doorstromers (zowel zonder als met kinderen) hebben vooral belangstelling voor woningen tussen de € 200.000 en € 400.000.
• Gezinnen met kinderen zijn vooral op zoek naar woningen tussen de € 250.000 en    € 400.000.
• Voor duurdere woningen boven de vier ton is minder belangstelling.

Wonen en zorg?
• Wanneer mensen afhankelijk worden van zorg dan geeft een deel aan dat ze de  eigen woning willen aanpassen. Maar een deel wil in dat geval liever verhuizen naar een zorggeschikte woning.

Waarom verhuizen?
• Voor starters (inwonende jongeren) is de belangrijkste reden om te verhuizen de 'samenstelling' (waarschijnlijk samenwonen). Een aantal wil verhuizen vanwege studie/werk, vermoedelijk zoekt deze groep geen huis in Oudega.
• Bij doorstromers (1-2 personen) zijn de belangrijkste redenen om te verhuizen: kleiner wonen / minder ruimte, energie (duurzaamheid) en gelijkvloers willen wonen. Dit zijn deels senioren / gezinnen waarvan de kinderen de deur uit zijn en nu willen verhuizen van hun gezinswoning naar een kleinere, duurzame en gelijkvloerse woning / appartement. 
• Bij doorstromers met kinderen zijn de belangrijkste redenen: ruimer willen wonen / meer ruimte rondom huis. Ook 'energie'  en nieuwbouw scoren hoog als verhuisredenen.

Locatie?
• Starters hebben een voorkeur voor een woning buiten de bebouwde kom / in het groen.
• Doorstromers (met en zonder kinderen) hebben een voorkeur voor een woning aan de haven. Bij gezinnen met kinderen gevolgd door een woning buiten de bebouwde kom.
• Totaal van alle groepen is de voorkeur: 1) Haven, 2) Buiten bebouwde kom,
3) Bestaande woning, 4) Nieuwbouw in bebouwde kom.
• Belangrijkste redenen om in Oudega te blijven wonen, is tevredenheid met de huidige woning en de huidige woonomgeving.

 

Terug naar nieuws