Startnotitie milieu effecten ter inzage

9 december 2016


Om de ontwikkeling van het project Oudega aan het Water te realiseren is het, onder andere, nodig om een bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast is het nodig om ook een milieu effect rapportage te maken (PlanMER). Een PlanMER is een milieu onderbouwing van het bestemmingsplan. Hierin worden alle milieueffecten van de gewenste ontwikkeling onderzocht.

Voorafgaand aan de PlanMER is een startnotitie opgesteld, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  Deze notitie geeft een beschrijving van de ontwikkeling en de onderzoeksopzet voor de m.e.r. Het concept van deze startnotitie legt de gemeente gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode organiseren wij 2 inloopavonden waar belanghebbenden nadere informatie krijgen over de NRD. Deze avonden zijn op 11 januari 2017 van 16:30 – 18:30 uur in het Folksgebou in Oudega  en op 12 januari 2017 van 16:30 - 18:30 uur in de hal van het Gemeentehuis in Drachten.

 

Terug naar nieuws