De eindschets voor het Masterplan Waterfront Oudega is klaar!

11 juli 2019


Op 27 juni presenteerden de wurkgroep Doarpsplein oan it wetter en de gemeente Smallingerland de eindschets aan de inwoners van Oudega. In totaal kwamen er ruim 150 belangstellenden naar de inloopavond in de Skippersseal. De reacties op de eindschets waren heel enthousiast. Door de inzet van zoveel inwoners, stakeholders en verenigingen is dit mooie plan tot stand gekomen. We proberen voor zover mogelijk de reacties te verwerken in het plan. Na de zomer bieden we het plan aan het college aan.

Terug naar nieuws