Aanleg weilanddepot De Geasten

21 augustus 2015


Start aanleg baggerdepot De Geasten Oudega

In de Alde Feanen wordt de komende jaren, zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen om, gebaggerd. Dit is één van de maatregelen van het LIFE+ project. De bagger wordt door middel van leidingen naar een weilanddepot aan de Geasten in Oudega (Sm) vervoerd.

Werkzaamheden

Half september starten de werkzaamheden voor de aanleg van het weilanddepot. Aannemer Daniël Pijnacker start met maaien en frezen. Daarna worden de kaden opgezet. Naar verwachting is het depot half november klaar voor gebruik. Daniel Pijnacker voert de werkzaamheden uit. Ingenieursbureau Antea Group begeleidt de aanleg. Wanneer het depot klaar is, kan gestart worden met de baggerwerkzaamheden in de Alde Feanen.

LIFE+ project ‘Booming Business’

In 2013 ging in de Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes maatregelen in het westelijk deel van het Nationaal Park moet dit project zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstellen van de natuur en het vergroten van de bevaarbaarheid.

Heeft u vragen? Bel of mail gerust met Derk Bijmolt, projectleider provincie Fryslân (06-51873710  of d.bijmolt@fryslan.frl) of Henk Klok, toezichthouder Antea Group (06-13226108 of henk.klok@anteagroup.com). Voor meer informatie over het project kijkt u op www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness

 

Terug naar nieuws