Documenten Oudega aan het Water

2022

Verkoopbrochure waterwoningen Oudega maart (PDF)

Bijlage 1 bij Verkoopbroche waterwoningen Oudega (PDF)

Bijlage 2 bij Verkoopbroche waterwoningen Oudega (PDF)

Bijlage 3 bij Verkoopbroche waterwoningen Oudega (PDF)

Bijlage 4 bij Verkoopbroche waterwoningen Oudega (PDF)

Bijlage 5 bij Verkoopbroche waterwoningen Oudega (PDF)

2021

Aandachtspunten inloop 13 oktober 2021 (PDF)

Waterkering polder De Gealanden (PDF)

Boekje Ontwerp Meer bij Oudega (PDF)

Het Meer - verbeelding (PDF)

Het Meer - Bijlagen bij de toelichting (PDF)

Het Meer - Toelichting (PDF)

Het Meer - Bijlagen bij de regels (PDF)

Het Meer - Regels (PDF)

Waterfront - Verbeelding (PDF)

Waterfront - Toelichting (PDF)

Waterfront - Bijlage bij de regels (PDF)

Waterfront Regels (PDF)

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan (PDF)

Wandelroute Oudega aan het water (PDF)

2020

Grondbewerking van het baggerdepot februari 2020 (PDF)

Kaart boomwallen en wandelroute februari 2020 (PDF)

Bestek - Ecologisch Werkprotocol ontmanteling en herinrichting baggerdepot Oudega januari 2020 (PDF)

2019

Oudega contouren nieuw schetsontwerp 03042019 (PDF)

Welkom aan het water april 2019 (PDF)

Impressies van het masterplan in wording voor het waterfront van Oudega 27 juni 2019 (PDF)

Ontwerp Masterplan voor het waterfront van Oudega oktober 2019 (PDF)

2018

Persbericht Smallingerland koopt oude zuivelfabriek Oudega 20180117 (PDF)

Samenwerkingsovereenkomst OPFM 20180131 (PDF)

Collegebesluit sloop zuivelfabriek Oudega 20181218 (PDF)

Stand van zaken (PDF)

Resultaten woningbouw enquête Oudega 2018 (PDF)

Woningbouw Oudega notitie beleid en enqueteresultaten tbv OPFM (PDF)

2016

Inrichtingsschets Oudega variant_luchtfoto 20160426 (PDF)

Inrichtingsschets Oudega variant_ kadaster (20160426 PDF)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau_20161121 (PDF)

2012

Gebiedsvisie Oudega aan het Water_2012_april (PDF)